logo

Chính sách quyền riêng tư của Growatt

I. Thu thập tài liệu và mục đích hợp tác

Để cung cấp dịch vụ tực tuyến doanh nghiệp. Growatt thu thập dữ liệu khách hàng, dữ liệu quản trị viên và các dữ liệu hỗ trợ khác. Dữ liệu quản trị viên liên qua thông tin được cung cấp đến Growatt vào thời điểm đăng ký. Dữ liệu quản trị viên bao gồm thông tin như tên của bạn, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email cũng như các dữ liệu sử dụng tổng hợp được liên kết với tài khoản của bạn.

Dữ liệu quản trị viên liên quan đến thông tin xác định doanh nghiệp khi được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với thông tin khác. Dữ liệu này sẽ được gửi trực tiếp đến chúng tôi khi bạn sử dụng trang web, sản phẩm và các dịch vụ của chúng tôi cũng như khi tương tác. Khi bạn tạo một tài khoản và liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ; hoặc chúng tôi lưu cách bạn tương tác với trang web, sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Chẳng hạn như thông qua công nghệ như cookie hoặc nhận dữ liệu sử dụng từ phần mềm chạy trên thiết bị của bạn. Được chấp thuận bởi luật, chúng tôi thu thập dữ liệu công cộng và các nguồn thương mại từ bên thứ ba, chẳng hạn chúng tôi hỗ trợ dịch vụ bằng cách mua số liệu thống kê từ các công ty khác. Dữ liệu chúng tôi thu thập dự trên cách bạn tương tác với Growatt, trang web bạn truy cập hoặc sản phẩm và dịch vụ bạn sử dụng, bao gồm tên, giới tính, tên doanh nghiệp, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin đăng nhập (tên tài khoản và mật khẩu).

Chúng tôi cũng thu thập thông tin bạn cung cấp và nội dung tin nhắn bạn gửi. Chẳng hạn như thông tin bạn nhập hoặc câu hỏi hoặc thông tin bạn cung cấp để nhận hỗ trợ khách hàng. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu doanh nghiệp khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Trong một vài trường hợp bạn có thể chọn không cung cấp dữ liệu công ty, nhưng nếu chọn không cung cấp chúng tôi có thể không cung cấp được sản phẩm cũng như dịch vụ hoặc phản hồi để giải quyết các vấn đề bạn đang gặp.

Thu thập thông tin này cho phép chúng tôi hiểu hơn về người dùng'thông tin thiết bị và thói quen vận hành của họ. Chúng tôi sử dụng thông tin để nhằm mục đích phân tích nội bộ để cải thiện hiệu quả của hệ thống và thiết bị bên chúng tôi.

Nhìn chung, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin hợp tác thu thập được để nhằm mục đích được mô tả trong thông báo riêng này hoặc để giải thích với bạn khi thu thập thông tin hợp tác. Tuy nhiên, nếu luật bảo vệ dữ liệu địa phương cho phép, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn vì những mục đích khác với những gì chúng tôi nói (chẳng hạn như nhằm mục địch sở thích cộng đồng, mục đích nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc mục đích thống kê, vân vân).

II. Growatt sẽ chia sẻ thông tin công ty bạn với ai?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin doanh nghiệp bạn đến các bên thực thể sau:

1.Tập đoàn công ty chúng tôi, các bên đối tác những người xử lý thông tin công ty theo các cách khác, nhằm mục đích được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư này hoặc khi chúng tôi thu thập thông tin doanh nghiệp của bạn.

2. Các tổ chức thứ ba như nhà phân phối, thợ lắp đặt người sẽ cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp bạn chẳng hạn như vận hành trạm điện. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẽ dữ liệu này đến bên thứ ba khi cần hoàn thành hợp đồng với bạn.

3 . Chúng tôi tin rằng bạn cần cung cấp thông tin công ty mình vì những lý do sau:

(1) Áo dụng theo luật;

(2) Thực hiện, lập ra và duy trì quyền hợp pháp của chúng ta;

(3) Tiết lộ cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền. cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, tòa án hoặc bên thứ ba khác là cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn hoặc những người khác.

4. Giao tiếp với người mua thực tế hoặc tiềm năng (và các đại lý cũng như chuyên gia tư vấn của họ) về bất cứ giao dịch mua, sáp nhập hoặc mua lại thực tế hoặc đề xuất nào đối với bộ phận bất kỳ nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nhưng chúng tôi nên thông báo cho người mua rằng chỉ thông tin kinh doanh của bạn mới được sử dụng cho mục đích có trong thông báo về quyền riêng tư này.

5. Tiết lộ cho bất kỳ ai khác sau khi được sự đồng ý của chúng tôi

III. Cookies

Cookies là thư mục dữ liệu nhỏ được đặt trong máy tính của bạn hoặc thiết bị di động khi truy cập một trang web. Chủ trang web sử dụng cookies để giúp các trang web của họ hoạt động hiệu quả, chạy hiệu quả hơn và báo cáo thông tin lại với họ.

Mục đích của chúng tôi cho việc kích hoạt cookies cũng giống như hầu hết các trang web khác hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet để kích hoạt nó là nhằm để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Với cookies, trang web có thể nhớ một lượt truy cập (sử dụng cookie phiên) hoặc nhiều lượt truy cập (sử dụng cookie vĩnh viễn). Với cookies, trang web có thể lưu các cài đặt như ngôn ngữ máy tính hoặc thiết bị di động, kích thước phông chữ và các tùy chọn duyệt web khác. Điều này có nghĩa là người dùng không phải cấu hình lại tùy chọn người dùng mỗi lần truy cập. Nếu trang web không sử dụng cookies nó phải thực hiện những điều đó mỗi khi khách mới mở trang web. Ví dụ, nếu bạn đăng nhập một trang web và đến trang khác, trang web sẽ không nhận ra bạn và bạn phải đăng nhập lại. Chúng tôi không sư dụng cookies vì bất cứ mục đích nào khác như đã tuyên bố trong chính sách này. Bạn có thể quản lý hoặc xóa cookies tùy theo ý thích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập AboutCookies.org. Bạn có thể xóa tất cả cookies lưu trên máy tính, và hầu hết các trình duyệt web có khả năng chặn cookies. Nhưng nếu bạn làm thế, bạn sẽ cần thay đổi cài đặt người dùng mỗi khi truy cập trang web của chúng tôi.

IV. Làm thế nào để kết nối và sửa đổi dữ liệu công ty của bạn

Bạn nên đảm bảo rằng tất cả dữ liệu công ty đã cung cấp là chính xác. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để duy trì độ chính sát và hoàn thiện dữ liệu của mình và cập nhật nó kịp thời.

Trong trường hợp yêu cầu hợp pháp, bạn có thể

(1) Kết nối với dữ liệu công ty cụ thể chúng tôi giữ về bạn;

(2) Yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc sửa thông tin chưa chính xác về công ty bạn;

(3) Từ chối hoặc hạn chế chúng tôi sử dụng dữ liệu công ty bạn;

(4) Yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu công ty bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền liên quan, vui lòng gửi email cho chúng tôi. Để bạn toàn, bạn cần cùng cấp yêu cầu viết tay. Chúng tôi sẽ từ chối xử lý yêu cầu nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng yêu cầu đó là lừa đảo, không thể thực thi hoặc có hại cho quyền riêng tư của người khác.

Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng thuận của mình bất kỳ lúc nào khi Growatt xử lý dữ liệu doanh nghiệp của bạn dựa trên sự đồng ý, theo quy định của luật hiện hành. Tuy nhiên, rút lại sự đồng thuận không ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến tính hợp pháp và hiệu quả của việc chúng tôi xử lý dữ liệu công ty dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi hủy, cũng như không ảnh hưởng đến khả năng xử lý dữ liệu doanh nghiệp của bạn dựa trên các biện minh phù hợp khác.

Nếu bạn tin rằng quá trình xử lý thong tin doanh nghiệp của bạn không hợp lệ với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành bạn có thể liên hệ cơ quan bảo về dữ liệu hợp pháp. Thông tin liên hệ của các cơ quan bảo vệ dữ liệu EU có tại địa chỉ: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

V. Cách bảo mật an toàn thông tin doanh nghiệp

Chúng tôi sử dụng các phương thức kỹ thuật và biện pháp tổ chức phù hợp để đảm bảo an toàn thông tin công ty mình thu thập được. Các bước chúng tôi thực hiện được thiết kế để cung cấp một mức độ an toàn phù hợp với rủi ro xử lý thông tin doanh nghiệp của bạn. Các biện pháp cụ thể mà chúng tôi thực hiện bao gồm mã hóa Lớp cổng bảo mật (SSL) để đảm bảo dữ liệu của bạn được chuyển an toàn từ trình duyệt của bạn sang hệ thống mạng của chúng tôi.

VI. Làm thế nào để chuyển thông tin công ty bạn ở phạm vi toàn cầu

Growatt là một công ty đa quốc gia, có nghĩa là dữ liệu công ty bạn được thu thập bởi Growatt có thể được xử lý ở quốc gia nơi bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ, tại Growatt hoặc các chi nhánh, công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Growatt, Đối tác kinh doanh ở các quốc gia khác của tổ chức hoặc được truy cập từ các quốc gia này. Luật bảo vệ dữ liệu có thể khác nhau ở những quốc gia này. Trong những trường hợp như thế, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo dữ liệu mình thu thập được xử lý đúng với yêu cầu chính sách này và luật hiện hành. Bao gồm cả khi dữ liệu công ty của chủ thể dữ liệu ở Chấu Âu được chuyển đến một quốc gia hoặc khu vực có cùng mức độ bảo vệ dữ liệu không được Liên minh châu Âu công nhận, chúng tôi sử dụng các cơ chế pháp lý khác nhau, chẳng hạn như ký các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được phê duyệt bởi Ủy ban Châu Âu hoặc yêu cầu sự đồng ý của bạn đối với việc Chuyển dữ liệu công ty xuyên quốc gia hoặc các biện pháp bảo mật như ẩn danh dữ liệu trước khi chuyển.

VII. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu trữ thông tin công ty thu thập được từ bạn dựa trên nhu cầu liên tục và hợp pháp trong ngành (chẳng hạn như cung cấp đến bạn các dịch vụ bạn cần hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, thuế và kế toán hiện hành).

Nếu chúng tôi không xử lý thông tin công ty bạn để phục vụ nhu cầu liên tục hợp pháp, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh nó. Nếu điều này là không thể (chẳng hạn như bởi thông tin công ty bạn đã được lưu trữ ở lưu trữ dự phòng) thì chúng tôi sẽ lưu thông tin công ty bạn an toàn tránh xử lý thêm trước khi xóa nó.

VIII. Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn

Tại bất cứ thời điểm sở hữu hoặc xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi có các quyền dưới đây đối với một chủ thể dữ liệu:

Kết nối: Bạn có quyền yêu cầu sao chép thông tin chúng tôi giữ về bạn.

Quyền chỉnh sửa: Bạn có quyền sửa bất kỳ điểm không chính xác hoặc không đầy đủ nào mà chúng tôi có về dữ liệu của bạn.

Quyền được lãng quên: Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ về bạn ra khỏi hồ sơ lưu của chúng tôi. 

Hạn chế xử lý: Trong một vài tình huống nhất định, quyền hạn chế xử lý được chấp thuận.

Quyền di dời dữ liệu: Bạn có quyền chuyển dữ liệu chúng tôi giữ về bạn đến một tổ chức khác. 

Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối loại xử lý nhất định chẳng hạn như quảng bá trực tiếp. 

Quyến đối với xử lý tự động (bao gồm phân tích): Bạn cũng có quyền chấp nhận các tác động pháp lý của quá trình xử lý hoặc phân tích tự động.

Quyền giám định tư pháp: Nếu tên tổ chức từ chối đơn đăng ký của bạn bởi thẩm quyền, chúng tôi sẽ giải thích lý do cho bạn. Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại như được mô tả trong điều 10 dưới đây.

Tất cả yêu cầu trên sẽ được gửi nếu bên thứ ba'có liên quan đến quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

IX. Đồng ý với thỏa thuận này

Với việc đồng thuận Báo cáo về quyền riêng tư này bạn cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu công ty bạn nhằm những mục đích cụ thể. Growatt cần sự đồng thuận của bạn để xử lý dữ liệu công ty bạn, nhưng đồng ý rằng nó phải được đưa ra một cách rõ ràng. Nếu bạn chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu nhạy cảm, chúng tôi sẽ nói lý do tại sao và sử dụng nó như thế nào. Bạn có thể thu hồi sự đồng thuận bất cứ lúc nào (liên hệ Growatt, liên hệ email: service@ginverter.com).

X. Khiếu nại

Nếu bạn muốn gửi khiếu nại về cách Growatt xử lý dữ liệu cá nhân của mình hoặc cách xử lý khiếu nại của bạn, bạn có quyền gửi khiếu nại trực tiếp đến cơ quan quản lý và đại diện bảo vệ dữ liệu của tổ chức, nhân viên bảo vệ dữ liệu/chủ sở hữu GDPR .

XI. Cập nhập thông báo bảo mật

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này để phù hợp với các phát triển pháp lý, kỹ thuật hoặc thương mại. Khi chúng tôi cập nhật thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo cách thích hợp để tuân thủ ý nghĩa sửa đổi của chúng tôi. Nếu luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu chúng tôi thu nhận được sự đồng ý của bạn trong việc sửa đổi nội dung báo cáo về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ tuân theo pháp luật.

XII. Cách để liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại service@ginverter.com.


ĐĂNG KÝ THEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký ngay!

Đăng ký

Đăng ký thư điện tử Growatt

Nhập thông tin chi tiết của bạn dưới đây để nhận thông tin

*Nhập mã xác thực:

code
THEO CHÚNG TÔI

© Mọi quyền năng lượng mới Growatt được giữ gìn