logo

g52.jpg

Câu Hỏi Thường Gặp

Trang chủ > Hỗ Trợ > Câu Hỏi Thường Gặp

Tại sao biến tần báo ‘Lỗi quạt’ ( Cảnh báo 01 )

Phân tích:

    Có lẽ nóliên quan đến quạt, hoặc mất kết nối với bộ kết nối quạt.

Phương pháp kiểm tra:

    Mở bộ biến tần ra và kiểm tra xem liệu quạt có hoạt động đúng chức năng hay không.

Giải pháp:

    (1) Nếu quạt đang hoạt độngở trạng thái tốt, bạn có thể nâng cấp phần cứng cảnh báo 01 để xóa nó.

    (2) Nếu quạt không hoạt động tốt, bạn có thể kết nối lại bộ kết nối quạt hoặc thay quạt bị lỗi.


Tại sao biến tần báo ‘Nhiệt độ bên trong quá cao’ ( Cảnh báo 02 )

Phân tích:

    Có điều gì bất ổn với cảm biến nhiệt hoặc bất ổn với mẫu lấy nhiệt độ.

Phương pháp kiểm tra:

    Kiểm tra 2 cảm biến nhiệt trên bảng MPPT và bảng chính. Cố gắng trao đổi nhiệt độ cảm biến nhiệt tốt từ bộ biến tần bình thường, và rồiquan sát xem lỗi có biến mất không.

Giải pháp:

    (1) Bạn có thể thay 2 cảm biến nhiệt trên bảng MPPT và bảng chính.

    (2) Bạn cũng có thể liên hệ đội ngũ dịch vụ Growatt để được hỗ trợ giải pháp khác.


Tại sao biến tần báo ‘Ắc quy sạc quá mức’ ( Cảnh báo 03 )

Phân tích:

    (1) Cài đặt không chính xác đối với ắc quy axit chì hoặc ắc quy lithium-ion.

    (2) Dòng điện ắc quy mạch mẫu có thể gặp vấn đề gì đó.

Phương pháp kiểm tra:

    Phương pháp 1:

    Đối với ắc quyLi-on vui lòng xác đinh xem nó có thể giao tiếp với bộ biến tần. Nếu bộbiến tần giao tiếp bình thường với ắc quy và có cảnh báo 03, cố gắng liên hệ nhà sản xuất ắc quy vànâng cấp nó. Nếu thương hiệu ắc quy không có trong danh sách tương thích, vui lòng yêu cầu phương án phần cứng với US2 otừ Growatt. (Bạn có thể cài đặt US2 trong tùy chọn số 5, ít hơn 30A cho ắc quy đơn trong tùy chọn số 2)

    Phương pháp 2:

    (1) Chỉ kết nối ắc quy với bộ biến tần( không kết nối tiện ích, hệ thống quang điện và tải)

    (2) Nhấn UP và Down cùng lúc trong 3 giây và nhập 111 , sau đó nhấn Enter.

    (3) Chọn trang ắc quy , S có nghĩa là giảm điện áp, A có nghĩa là tăng điện áp.

    (4) Chẳng hạn như LCD hiển thị 53V và đồng hồ vạn năng hiển thị 50V, sau đó nhập 3V ở trạng thái S. Và nhấn Enter đểlưu nó.

    (5) Đối với ắc quy chì-axit, vui lòng kiểm tra tùy chọn 19, 20 trên LCD. Vấn đề này có thể là do điện áp sạc quá c ahoặc điện áp dao động

Giải pháp:

    (1) Dựa vào dòng ắc quy, nếu là ắc quy chì-axit, chỉnh tùy chọn 19, 20. Nếu là ắc quy li-on, cố gắng nâng cấp ắc quy hoặc bộ biến tần.

Nếu đã thử hết tất cả phương pháp trên, Bạn có thể liên hệ đội ngũ dịch vụ Growatt để được hỗ trợ giải pháp khác.


Tại sao biến tần báo ‘Điện áp/Soc ắc quy quá thấp’ ( Cảnh báo 04 )

Phân tích:

    cảnh báo 04 nghĩa là ắc quy yếu. Khi điện áp ắc quy thấp hơn 44V, nó sẽ báo cảnh báo này

Phương pháp:

    (1) Vui lòng xác định kiểu ắc quy, ắc quy chì-axit hay ắc quy li-ion.

    (2) Ngắt cầu dao ắc quy, kiểm tra điện áp ắc quy thực tế, vàso sánh với điện áp ắc quy trên LCD. Nếuchênh lệch điện áp lớn cố gắng điều chỉnh điện áp ắc quy dựa trên tài liệu dưới đây

Giải pháp:

    Vui lòng tham khảo giải pháp củacảnh báo 03.


Tại sao biến tần báo ‘Ắc quy không thể giao tiếp với biến tần’ ( Cảnh báo 20 )

Phân tích:

Cảnh báo 20 nghĩa là lỗi giao tiếp BMS.

Phương pháp:

    Thay cáp BMS hoặc kiểm tra với Growatt xem ắc quy của bạn có được duyệt nằm trong danh sách tương thích không.

Giải pháp:

    Nếu ắc quy của bạn không được mua từ Growatt hoặc không nằm trong danh sách tương thích, vui lòng đặt dòng ắc quy là US2 trong tùy chọn cài đặt 05 và để nó làm việc mà không giao tiếp với BMS.


Tại sao biến tần báo ‘Lỗi quạt’ ( Cảnh báo 01 )

Phân tích:

    Có lẽ nóliên quan đến quạt, hoặc mất kết nối với bộ kết nối quạt.

Phương pháp kiểm tra:

    Mở bộ biến tần ra và kiểm tra xem liệu quạt có hoạt động đúng chức năng hay không.

Giải pháp:

    (1) Nếu quạt đang hoạt độngở trạng thái tốt, bạn có thể nâng cấp phần cứng cảnh báo 01 để xóa nó.

    (2) Nếu quạt không hoạt động tốt, bạn có thể kết nối lại bộ kết nối quạt hoặc thay quạt bị lỗi.


Tại sao biến tần báo ‘Nhiệt độ bên trong quá cao’ ( Cảnh báo 02 )

Phân tích:

    Có điều gì bất ổn với cảm biến nhiệt hoặc bất ổn với mẫu lấy nhiệt độ.

Phương pháp kiểm tra:

    Kiểm tra 2 cảm biến nhiệt trên bảng MPPT và bảng chính. Cố gắng trao đổi nhiệt độ cảm biến nhiệt tốt từ bộ biến tần bình thường, và rồiquan sát xem lỗi có biến mất không.

Giải pháp:

    (1) Bạn có thể thay 2 cảm biến nhiệt trên bảng MPPT và bảng chính.

    (2) Bạn cũng có thể liên hệ đội ngũ dịch vụ Growatt để được hỗ trợ giải pháp khác.


Tại sao biến tần báo ‘Ắc quy sạc quá mức’ ( Cảnh báo 03 )

Phân tích:

    (1) Cài đặt không chính xác đối với ắc quy axit chì hoặc ắc quy lithium-ion.

    (2) Dòng điện ắc quy mạch mẫu có thể gặp vấn đề gì đó.

Phương pháp kiểm tra:

    Phương pháp 1:

    Đối với ắc quyLi-on vui lòng xác đinh xem nó có thể giao tiếp với bộ biến tần. Nếu bộbiến tần giao tiếp bình thường với ắc quy và có cảnh báo 03, cố gắng liên hệ nhà sản xuất ắc quy vànâng cấp nó. Nếu thương hiệu ắc quy không có trong danh sách tương thích, vui lòng yêu cầu phương án phần cứng với US2 otừ Growatt. (Bạn có thể cài đặt US2 trong tùy chọn số 5, ít hơn 30A cho ắc quy đơn trong tùy chọn số 2)

    Phương pháp 2:

    (1) Chỉ kết nối ắc quy với bộ biến tần( không kết nối tiện ích, hệ thống quang điện và tải)

    (2) Nhấn UP và Down cùng lúc trong 3 giây và nhập 111 , sau đó nhấn Enter.

    (3) Chọn trang ắc quy , S có nghĩa là giảm điện áp, A có nghĩa là tăng điện áp.

    (4) Chẳng hạn như LCD hiển thị 53V và đồng hồ vạn năng hiển thị 50V, sau đó nhập 3V ở trạng thái S. Và nhấn Enter đểlưu nó.

    (5) Đối với ắc quy chì-axit, vui lòng kiểm tra tùy chọn 19, 20 trên LCD. Vấn đề này có thể là do điện áp sạc quá c ahoặc điện áp dao động

Giải pháp:

    (1) Dựa vào dòng ắc quy, nếu là ắc quy chì-axit, chỉnh tùy chọn 19, 20. Nếu là ắc quy li-on, cố gắng nâng cấp ắc quy hoặc bộ biến tần.

Nếu đã thử hết tất cả phương pháp trên, Bạn có thể liên hệ đội ngũ dịch vụ Growatt để được hỗ trợ giải pháp khác.


Tại sao biến tần báo ‘Điện áp/Soc ắc quy quá thấp’ ( Cảnh báo 04 )

Phân tích:

    cảnh báo 04 nghĩa là ắc quy yếu. Khi điện áp ắc quy thấp hơn 44V, nó sẽ báo cảnh báo này

Phương pháp:

    (1) Vui lòng xác định kiểu ắc quy, ắc quy chì-axit hay ắc quy li-ion.

    (2) Ngắt cầu dao ắc quy, kiểm tra điện áp ắc quy thực tế, vàso sánh với điện áp ắc quy trên LCD. Nếuchênh lệch điện áp lớn cố gắng điều chỉnh điện áp ắc quy dựa trên tài liệu dưới đây

Giải pháp:

    Vui lòng tham khảo giải pháp củacảnh báo 03.


Tại sao biến tần báo ‘Ắc quy không thể giao tiếp với biến tần’ ( Cảnh báo 20 )

Phân tích:

Cảnh báo 20 nghĩa là lỗi giao tiếp BMS.

Phương pháp:

    Thay cáp BMS hoặc kiểm tra với Growatt xem ắc quy của bạn có được duyệt nằm trong danh sách tương thích không.

Giải pháp:

    Nếu ắc quy của bạn không được mua từ Growatt hoặc không nằm trong danh sách tương thích, vui lòng đặt dòng ắc quy là US2 trong tùy chọn cài đặt 05 và để nó làm việc mà không giao tiếp với BMS.


Tại sao biến tần báo ‘Lỗi quạt’ ( Cảnh báo 01 )

Phân tích:

    Có lẽ nóliên quan đến quạt, hoặc mất kết nối với bộ kết nối quạt.

Phương pháp kiểm tra:

    Mở bộ biến tần ra và kiểm tra xem liệu quạt có hoạt động đúng chức năng hay không.

Giải pháp:

    (1) Nếu quạt đang hoạt độngở trạng thái tốt, bạn có thể nâng cấp phần cứng cảnh báo 01 để xóa nó.

    (2) Nếu quạt không hoạt động tốt, bạn có thể kết nối lại bộ kết nối quạt hoặc thay quạt bị lỗi.


Tại sao biến tần báo ‘Nhiệt độ bên trong quá cao’ ( Cảnh báo 02 )

Phân tích:

    Có điều gì bất ổn với cảm biến nhiệt hoặc bất ổn với mẫu lấy nhiệt độ.

Phương pháp kiểm tra:

    Kiểm tra 2 cảm biến nhiệt trên bảng MPPT và bảng chính. Cố gắng trao đổi nhiệt độ cảm biến nhiệt tốt từ bộ biến tần bình thường, và rồiquan sát xem lỗi có biến mất không.

Giải pháp:

    (1) Bạn có thể thay 2 cảm biến nhiệt trên bảng MPPT và bảng chính.

    (2) Bạn cũng có thể liên hệ đội ngũ dịch vụ Growatt để được hỗ trợ giải pháp khác.


Tại sao biến tần báo ‘Ắc quy sạc quá mức’ ( Cảnh báo 03 )

Phân tích:

    (1) Cài đặt không chính xác đối với ắc quy axit chì hoặc ắc quy lithium-ion.

    (2) Dòng điện ắc quy mạch mẫu có thể gặp vấn đề gì đó.

Phương pháp kiểm tra:

    Phương pháp 1:

    Đối với ắc quyLi-on vui lòng xác đinh xem nó có thể giao tiếp với bộ biến tần. Nếu bộbiến tần giao tiếp bình thường với ắc quy và có cảnh báo 03, cố gắng liên hệ nhà sản xuất ắc quy vànâng cấp nó. Nếu thương hiệu ắc quy không có trong danh sách tương thích, vui lòng yêu cầu phương án phần cứng với US2 otừ Growatt. (Bạn có thể cài đặt US2 trong tùy chọn số 5, ít hơn 30A cho ắc quy đơn trong tùy chọn số 2)

    Phương pháp 2:

    (1) Chỉ kết nối ắc quy với bộ biến tần( không kết nối tiện ích, hệ thống quang điện và tải)

    (2) Nhấn UP và Down cùng lúc trong 3 giây và nhập 111 , sau đó nhấn Enter.

    (3) Chọn trang ắc quy , S có nghĩa là giảm điện áp, A có nghĩa là tăng điện áp.

    (4) Chẳng hạn như LCD hiển thị 53V và đồng hồ vạn năng hiển thị 50V, sau đó nhập 3V ở trạng thái S. Và nhấn Enter đểlưu nó.

    (5) Đối với ắc quy chì-axit, vui lòng kiểm tra tùy chọn 19, 20 trên LCD. Vấn đề này có thể là do điện áp sạc quá c ahoặc điện áp dao động

Giải pháp:

    (1) Dựa vào dòng ắc quy, nếu là ắc quy chì-axit, chỉnh tùy chọn 19, 20. Nếu là ắc quy li-on, cố gắng nâng cấp ắc quy hoặc bộ biến tần.

Nếu đã thử hết tất cả phương pháp trên, Bạn có thể liên hệ đội ngũ dịch vụ Growatt để được hỗ trợ giải pháp khác.


Tại sao biến tần báo ‘Điện áp/Soc ắc quy quá thấp’ ( Cảnh báo 04 )

Phân tích:

    cảnh báo 04 nghĩa là ắc quy yếu. Khi điện áp ắc quy thấp hơn 44V, nó sẽ báo cảnh báo này

Phương pháp:

    (1) Vui lòng xác định kiểu ắc quy, ắc quy chì-axit hay ắc quy li-ion.

    (2) Ngắt cầu dao ắc quy, kiểm tra điện áp ắc quy thực tế, vàso sánh với điện áp ắc quy trên LCD. Nếuchênh lệch điện áp lớn cố gắng điều chỉnh điện áp ắc quy dựa trên tài liệu dưới đây

Giải pháp:

    Vui lòng tham khảo giải pháp củacảnh báo 03.


Tại sao biến tần báo ‘Ắc quy không thể giao tiếp với biến tần’ ( Cảnh báo 20 )

Phân tích:

Cảnh báo 20 nghĩa là lỗi giao tiếp BMS.

Phương pháp:

    Thay cáp BMS hoặc kiểm tra với Growatt xem ắc quy của bạn có được duyệt nằm trong danh sách tương thích không.

Giải pháp:

    Nếu ắc quy của bạn không được mua từ Growatt hoặc không nằm trong danh sách tương thích, vui lòng đặt dòng ắc quy là US2 trong tùy chọn cài đặt 05 và để nó làm việc mà không giao tiếp với BMS.


Tại sao biến tần báo ‘Lỗi quạt’ ( Cảnh báo 01 )

Phân tích:

    Có lẽ nóliên quan đến quạt, hoặc mất kết nối với bộ kết nối quạt.

Phương pháp kiểm tra:

    Mở bộ biến tần ra và kiểm tra xem liệu quạt có hoạt động đúng chức năng hay không.

Giải pháp:

    (1) Nếu quạt đang hoạt độngở trạng thái tốt, bạn có thể nâng cấp phần cứng cảnh báo 01 để xóa nó.

    (2) Nếu quạt không hoạt động tốt, bạn có thể kết nối lại bộ kết nối quạt hoặc thay quạt bị lỗi.


Tại sao biến tần báo ‘Nhiệt độ bên trong quá cao’ ( Cảnh báo 02 )

Phân tích:

    Có điều gì bất ổn với cảm biến nhiệt hoặc bất ổn với mẫu lấy nhiệt độ.

Phương pháp kiểm tra:

    Kiểm tra 2 cảm biến nhiệt trên bảng MPPT và bảng chính. Cố gắng trao đổi nhiệt độ cảm biến nhiệt tốt từ bộ biến tần bình thường, và rồiquan sát xem lỗi có biến mất không.

Giải pháp:

    (1) Bạn có thể thay 2 cảm biến nhiệt trên bảng MPPT và bảng chính.

    (2) Bạn cũng có thể liên hệ đội ngũ dịch vụ Growatt để được hỗ trợ giải pháp khác.


Tại sao biến tần báo ‘Ắc quy sạc quá mức’ ( Cảnh báo 03 )

Phân tích:

    (1) Cài đặt không chính xác đối với ắc quy axit chì hoặc ắc quy lithium-ion.

    (2) Dòng điện ắc quy mạch mẫu có thể gặp vấn đề gì đó.

Phương pháp kiểm tra:

    Phương pháp 1:

    Đối với ắc quyLi-on vui lòng xác đinh xem nó có thể giao tiếp với bộ biến tần. Nếu bộbiến tần giao tiếp bình thường với ắc quy và có cảnh báo 03, cố gắng liên hệ nhà sản xuất ắc quy vànâng cấp nó. Nếu thương hiệu ắc quy không có trong danh sách tương thích, vui lòng yêu cầu phương án phần cứng với US2 otừ Growatt. (Bạn có thể cài đặt US2 trong tùy chọn số 5, ít hơn 30A cho ắc quy đơn trong tùy chọn số 2)

    Phương pháp 2:

    (1) Chỉ kết nối ắc quy với bộ biến tần( không kết nối tiện ích, hệ thống quang điện và tải)

    (2) Nhấn UP và Down cùng lúc trong 3 giây và nhập 111 , sau đó nhấn Enter.

    (3) Chọn trang ắc quy , S có nghĩa là giảm điện áp, A có nghĩa là tăng điện áp.

    (4) Chẳng hạn như LCD hiển thị 53V và đồng hồ vạn năng hiển thị 50V, sau đó nhập 3V ở trạng thái S. Và nhấn Enter đểlưu nó.

    (5) Đối với ắc quy chì-axit, vui lòng kiểm tra tùy chọn 19, 20 trên LCD. Vấn đề này có thể là do điện áp sạc quá c ahoặc điện áp dao động

Giải pháp:

    (1) Dựa vào dòng ắc quy, nếu là ắc quy chì-axit, chỉnh tùy chọn 19, 20. Nếu là ắc quy li-on, cố gắng nâng cấp ắc quy hoặc bộ biến tần.

Nếu đã thử hết tất cả phương pháp trên, Bạn có thể liên hệ đội ngũ dịch vụ Growatt để được hỗ trợ giải pháp khác.


Tại sao biến tần báo ‘Điện áp/Soc ắc quy quá thấp’ ( Cảnh báo 04 )

Phân tích:

    cảnh báo 04 nghĩa là ắc quy yếu. Khi điện áp ắc quy thấp hơn 44V, nó sẽ báo cảnh báo này

Phương pháp:

    (1) Vui lòng xác định kiểu ắc quy, ắc quy chì-axit hay ắc quy li-ion.

    (2) Ngắt cầu dao ắc quy, kiểm tra điện áp ắc quy thực tế, vàso sánh với điện áp ắc quy trên LCD. Nếuchênh lệch điện áp lớn cố gắng điều chỉnh điện áp ắc quy dựa trên tài liệu dưới đây

Giải pháp:

    Vui lòng tham khảo giải pháp củacảnh báo 03.


Tại sao biến tần báo ‘Ắc quy không thể giao tiếp với biến tần’ ( Cảnh báo 20 )

Phân tích:

Cảnh báo 20 nghĩa là lỗi giao tiếp BMS.

Phương pháp:

    Thay cáp BMS hoặc kiểm tra với Growatt xem ắc quy của bạn có được duyệt nằm trong danh sách tương thích không.

Giải pháp:

    Nếu ắc quy của bạn không được mua từ Growatt hoặc không nằm trong danh sách tương thích, vui lòng đặt dòng ắc quy là US2 trong tùy chọn cài đặt 05 và để nó làm việc mà không giao tiếp với BMS.


Tại sao biến tần báo ‘Lỗi quạt’ ( Cảnh báo 01 )

Phân tích:

    Có lẽ nóliên quan đến quạt, hoặc mất kết nối với bộ kết nối quạt.

Phương pháp kiểm tra:

    Mở bộ biến tần ra và kiểm tra xem liệu quạt có hoạt động đúng chức năng hay không.

Giải pháp:

    (1) Nếu quạt đang hoạt độngở trạng thái tốt, bạn có thể nâng cấp phần cứng cảnh báo 01 để xóa nó.

    (2) Nếu quạt không hoạt động tốt, bạn có thể kết nối lại bộ kết nối quạt hoặc thay quạt bị lỗi.


Tại sao biến tần báo ‘Nhiệt độ bên trong quá cao’ ( Cảnh báo 02 )

Phân tích:

    Có điều gì bất ổn với cảm biến nhiệt hoặc bất ổn với mẫu lấy nhiệt độ.

Phương pháp kiểm tra:

    Kiểm tra 2 cảm biến nhiệt trên bảng MPPT và bảng chính. Cố gắng trao đổi nhiệt độ cảm biến nhiệt tốt từ bộ biến tần bình thường, và rồiquan sát xem lỗi có biến mất không.

Giải pháp:

    (1) Bạn có thể thay 2 cảm biến nhiệt trên bảng MPPT và bảng chính.

    (2) Bạn cũng có thể liên hệ đội ngũ dịch vụ Growatt để được hỗ trợ giải pháp khác.


Tại sao biến tần báo ‘Ắc quy sạc quá mức’ ( Cảnh báo 03 )

Phân tích:

    (1) Cài đặt không chính xác đối với ắc quy axit chì hoặc ắc quy lithium-ion.

    (2) Dòng điện ắc quy mạch mẫu có thể gặp vấn đề gì đó.

Phương pháp kiểm tra:

    Phương pháp 1:

    Đối với ắc quyLi-on vui lòng xác đinh xem nó có thể giao tiếp với bộ biến tần. Nếu bộbiến tần giao tiếp bình thường với ắc quy và có cảnh báo 03, cố gắng liên hệ nhà sản xuất ắc quy vànâng cấp nó. Nếu thương hiệu ắc quy không có trong danh sách tương thích, vui lòng yêu cầu phương án phần cứng với US2 otừ Growatt. (Bạn có thể cài đặt US2 trong tùy chọn số 5, ít hơn 30A cho ắc quy đơn trong tùy chọn số 2)

    Phương pháp 2:

    (1) Chỉ kết nối ắc quy với bộ biến tần( không kết nối tiện ích, hệ thống quang điện và tải)

    (2) Nhấn UP và Down cùng lúc trong 3 giây và nhập 111 , sau đó nhấn Enter.

    (3) Chọn trang ắc quy , S có nghĩa là giảm điện áp, A có nghĩa là tăng điện áp.

    (4) Chẳng hạn như LCD hiển thị 53V và đồng hồ vạn năng hiển thị 50V, sau đó nhập 3V ở trạng thái S. Và nhấn Enter đểlưu nó.

    (5) Đối với ắc quy chì-axit, vui lòng kiểm tra tùy chọn 19, 20 trên LCD. Vấn đề này có thể là do điện áp sạc quá c ahoặc điện áp dao động

Giải pháp:

    (1) Dựa vào dòng ắc quy, nếu là ắc quy chì-axit, chỉnh tùy chọn 19, 20. Nếu là ắc quy li-on, cố gắng nâng cấp ắc quy hoặc bộ biến tần.

Nếu đã thử hết tất cả phương pháp trên, Bạn có thể liên hệ đội ngũ dịch vụ Growatt để được hỗ trợ giải pháp khác.


Tại sao biến tần báo ‘Điện áp/Soc ắc quy quá thấp’ ( Cảnh báo 04 )

Phân tích:

    cảnh báo 04 nghĩa là ắc quy yếu. Khi điện áp ắc quy thấp hơn 44V, nó sẽ báo cảnh báo này

Phương pháp:

    (1) Vui lòng xác định kiểu ắc quy, ắc quy chì-axit hay ắc quy li-ion.

    (2) Ngắt cầu dao ắc quy, kiểm tra điện áp ắc quy thực tế, vàso sánh với điện áp ắc quy trên LCD. Nếuchênh lệch điện áp lớn cố gắng điều chỉnh điện áp ắc quy dựa trên tài liệu dưới đây

Giải pháp:

    Vui lòng tham khảo giải pháp củacảnh báo 03.


Tại sao biến tần báo ‘Ắc quy không thể giao tiếp với biến tần’ ( Cảnh báo 20 )

Phân tích:

Cảnh báo 20 nghĩa là lỗi giao tiếp BMS.

Phương pháp:

    Thay cáp BMS hoặc kiểm tra với Growatt xem ắc quy của bạn có được duyệt nằm trong danh sách tương thích không.

Giải pháp:

    Nếu ắc quy của bạn không được mua từ Growatt hoặc không nằm trong danh sách tương thích, vui lòng đặt dòng ắc quy là US2 trong tùy chọn cài đặt 05 và để nó làm việc mà không giao tiếp với BMS.


1

2

Chuyển đến
ĐĂNG KÝ THEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký ngay!

Đăng ký

Đăng ký thư điện tử Growatt

Nhập thông tin chi tiết của bạn dưới đây để nhận thông tin

*Nhập mã xác thực:

code
THEO CHÚNG TÔI

© Mọi quyền năng lượng mới Growatt được giữ gìn