logo

g52.jpg

Câu Hỏi Thường Gặp

Trang chủ > Hỗ Trợ > Câu Hỏi Thường Gặp

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Không kết nối AC” ( Lỗi302 ) ?

Phân tích:

    Máy không kết nối dòng điện.

Giải pháp:

    Kiểm tra dây giữa dòng điện và máy có nối đúng không và có dây có đáng tin cậy không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “AC V vượt ngưỡng”/”AC F vượt ngưỡng” ( Lỗi300/Lỗi304 )

Phân tích:

    Máy dữ trữ năng lượng cài điện áp và tần số nguồn điện theo nguyên tắc an toàn của các quốc gia và vùng miền khác nhau. Khi điện áp/ tần số dòng điện được kết nối vượt mức theo nguyên tắc an toàn sẽ xảy ra lỗi này.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem điện áp/tần suất dòng điện có vượt giới hạn trên hoặc dưới của mức quy định hay không.Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Lỗi 418” ?

Phân tích:

    Các mẫu khác nhau của máy dự trữ năng lượng có các phiên bản phần cứng tương thích khác nhau. Lỗi này xẩy ra khi chương trình phần cứng bởi máy không tương thích.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem phần mềm của máy dự trữ năng lượng có đúng phiên bản, nếu không, bạn cần nhập đúng mã để giải quyết vấn đề.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “BMS COM lỗi” ( Lỗi500 ) ?

Phân tích:

    Ở chế độ ắc quy lithium, máy cần giao tiếp với ắc quy thông qua cáp lưới. Khi giao tiếp giữa ắc quy-ắc quy thất bại, máy sẽ hiển thị "BMS Lỗi COM".

Giải pháp:

    Kiểm tra xem dây giữa máy dự trữ năng lượng và ắc quy có bình thường không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Điện áp ắc quy thấp”/“Điện áp ắc quy cao” ( Lỗi502/Lỗi

Phân tích:

    Ở chế độ chì-axit, cần cài đặt giới hạn trên và dưới của điện áp ắc quy. Khi điện áp ắc quy vượt mức, lỗi này sẽ xảy ra.

Giải pháp:

    Giải quyết vấn đề bằng cách cài đặt mức điện áp ắc quy của máy dự trữ năng lượng.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Ắc quy đảo ngược” ( Lỗi505 ) ?

Phân tích:

    Các cực dương và cực âm của ắc quy cần phải tương ứng với các cực được đánh dấu trên máy, nếu không sẽ xảy ra lỗi kết nối ắc quy ngược.

Giải pháp:

    Kiemr tra xem cực dương và cực âm của ắc quy có bị ngược không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Ắc quy mở” ( Lỗi506 ) ?

Phân tích:

    Lỗi này xảy ra khi giao tiếp giữa máy và ắc quy diễn ra tốt ở chế độ ắc quy lithium nhưng ắc quy không được kết nối.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem cực dương và cực âm của ắc quy có được kết nối chắc chắn với máy không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ Cảnh báo 401” ?

Phân tích:

    Ba camera và một camera theo một số quy định an toàn cần được kết nối với đồng hồ điện khi chúng hoạt động bình thường và lỗi này xảy ra khi đồng hồ điện không được kết nối .

Giải pháp:

    Kiểm tra xem đồng hồ có được kết nay hoặc giao tiếp giữa đồng hồ và máy dự trữ năng lượng có bình thường không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ NTC MỞ” ?

Phân tích:

    Ở chế độ chì-axit, máy dự trữ năng lượng cần được kết nối với thiết bị đầu cuối NTC tại khối thiết bị đầu cuối tương ứng. Lỗi này xảy ra nếu NTC không được kết nối.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem thiết bị đầu cuối NTC có được kết nối đúng với máy dự trữ năng lượng không.

Chức năng DRMS của thiết bị lưu trữ năng lượng là gì?

Đó là chức năng cài lịch trình năng lượng. Khách hàng có thể thực hiện lịch trình điện thông qua mã quay số tương ứng của thiết bị cố định DRMS để giới hạn công suất đầu vào và đầu ra của lưới điện.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Không kết nối AC” ( Lỗi302 ) ?

Phân tích:

    Máy không kết nối dòng điện.

Giải pháp:

    Kiểm tra dây giữa dòng điện và máy có nối đúng không và có dây có đáng tin cậy không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “AC V vượt ngưỡng”/”AC F vượt ngưỡng” ( Lỗi300/Lỗi304 )

Phân tích:

    Máy dữ trữ năng lượng cài điện áp và tần số nguồn điện theo nguyên tắc an toàn của các quốc gia và vùng miền khác nhau. Khi điện áp/ tần số dòng điện được kết nối vượt mức theo nguyên tắc an toàn sẽ xảy ra lỗi này.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem điện áp/tần suất dòng điện có vượt giới hạn trên hoặc dưới của mức quy định hay không.Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Lỗi 418” ?

Phân tích:

    Các mẫu khác nhau của máy dự trữ năng lượng có các phiên bản phần cứng tương thích khác nhau. Lỗi này xẩy ra khi chương trình phần cứng bởi máy không tương thích.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem phần mềm của máy dự trữ năng lượng có đúng phiên bản, nếu không, bạn cần nhập đúng mã để giải quyết vấn đề.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “BMS COM lỗi” ( Lỗi500 ) ?

Phân tích:

    Ở chế độ ắc quy lithium, máy cần giao tiếp với ắc quy thông qua cáp lưới. Khi giao tiếp giữa ắc quy-ắc quy thất bại, máy sẽ hiển thị "BMS Lỗi COM".

Giải pháp:

    Kiểm tra xem dây giữa máy dự trữ năng lượng và ắc quy có bình thường không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Điện áp ắc quy thấp”/“Điện áp ắc quy cao” ( Lỗi502/Lỗi

Phân tích:

    Ở chế độ chì-axit, cần cài đặt giới hạn trên và dưới của điện áp ắc quy. Khi điện áp ắc quy vượt mức, lỗi này sẽ xảy ra.

Giải pháp:

    Giải quyết vấn đề bằng cách cài đặt mức điện áp ắc quy của máy dự trữ năng lượng.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Ắc quy đảo ngược” ( Lỗi505 ) ?

Phân tích:

    Các cực dương và cực âm của ắc quy cần phải tương ứng với các cực được đánh dấu trên máy, nếu không sẽ xảy ra lỗi kết nối ắc quy ngược.

Giải pháp:

    Kiemr tra xem cực dương và cực âm của ắc quy có bị ngược không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Ắc quy mở” ( Lỗi506 ) ?

Phân tích:

    Lỗi này xảy ra khi giao tiếp giữa máy và ắc quy diễn ra tốt ở chế độ ắc quy lithium nhưng ắc quy không được kết nối.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem cực dương và cực âm của ắc quy có được kết nối chắc chắn với máy không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ Cảnh báo 401” ?

Phân tích:

    Ba camera và một camera theo một số quy định an toàn cần được kết nối với đồng hồ điện khi chúng hoạt động bình thường và lỗi này xảy ra khi đồng hồ điện không được kết nối .

Giải pháp:

    Kiểm tra xem đồng hồ có được kết nay hoặc giao tiếp giữa đồng hồ và máy dự trữ năng lượng có bình thường không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ NTC MỞ” ?

Phân tích:

    Ở chế độ chì-axit, máy dự trữ năng lượng cần được kết nối với thiết bị đầu cuối NTC tại khối thiết bị đầu cuối tương ứng. Lỗi này xảy ra nếu NTC không được kết nối.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem thiết bị đầu cuối NTC có được kết nối đúng với máy dự trữ năng lượng không.

Chức năng DRMS của thiết bị lưu trữ năng lượng là gì?

Đó là chức năng cài lịch trình năng lượng. Khách hàng có thể thực hiện lịch trình điện thông qua mã quay số tương ứng của thiết bị cố định DRMS để giới hạn công suất đầu vào và đầu ra của lưới điện.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Không kết nối AC” ( Lỗi302 ) ?

Phân tích:

    Máy không kết nối dòng điện.

Giải pháp:

    Kiểm tra dây giữa dòng điện và máy có nối đúng không và có dây có đáng tin cậy không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “AC V vượt ngưỡng”/”AC F vượt ngưỡng” ( Lỗi300/Lỗi304 )

Phân tích:

    Máy dữ trữ năng lượng cài điện áp và tần số nguồn điện theo nguyên tắc an toàn của các quốc gia và vùng miền khác nhau. Khi điện áp/ tần số dòng điện được kết nối vượt mức theo nguyên tắc an toàn sẽ xảy ra lỗi này.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem điện áp/tần suất dòng điện có vượt giới hạn trên hoặc dưới của mức quy định hay không.Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Lỗi 418” ?

Phân tích:

    Các mẫu khác nhau của máy dự trữ năng lượng có các phiên bản phần cứng tương thích khác nhau. Lỗi này xẩy ra khi chương trình phần cứng bởi máy không tương thích.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem phần mềm của máy dự trữ năng lượng có đúng phiên bản, nếu không, bạn cần nhập đúng mã để giải quyết vấn đề.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “BMS COM lỗi” ( Lỗi500 ) ?

Phân tích:

    Ở chế độ ắc quy lithium, máy cần giao tiếp với ắc quy thông qua cáp lưới. Khi giao tiếp giữa ắc quy-ắc quy thất bại, máy sẽ hiển thị "BMS Lỗi COM".

Giải pháp:

    Kiểm tra xem dây giữa máy dự trữ năng lượng và ắc quy có bình thường không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Điện áp ắc quy thấp”/“Điện áp ắc quy cao” ( Lỗi502/Lỗi

Phân tích:

    Ở chế độ chì-axit, cần cài đặt giới hạn trên và dưới của điện áp ắc quy. Khi điện áp ắc quy vượt mức, lỗi này sẽ xảy ra.

Giải pháp:

    Giải quyết vấn đề bằng cách cài đặt mức điện áp ắc quy của máy dự trữ năng lượng.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Ắc quy đảo ngược” ( Lỗi505 ) ?

Phân tích:

    Các cực dương và cực âm của ắc quy cần phải tương ứng với các cực được đánh dấu trên máy, nếu không sẽ xảy ra lỗi kết nối ắc quy ngược.

Giải pháp:

    Kiemr tra xem cực dương và cực âm của ắc quy có bị ngược không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Ắc quy mở” ( Lỗi506 ) ?

Phân tích:

    Lỗi này xảy ra khi giao tiếp giữa máy và ắc quy diễn ra tốt ở chế độ ắc quy lithium nhưng ắc quy không được kết nối.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem cực dương và cực âm của ắc quy có được kết nối chắc chắn với máy không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ Cảnh báo 401” ?

Phân tích:

    Ba camera và một camera theo một số quy định an toàn cần được kết nối với đồng hồ điện khi chúng hoạt động bình thường và lỗi này xảy ra khi đồng hồ điện không được kết nối .

Giải pháp:

    Kiểm tra xem đồng hồ có được kết nay hoặc giao tiếp giữa đồng hồ và máy dự trữ năng lượng có bình thường không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ NTC MỞ” ?

Phân tích:

    Ở chế độ chì-axit, máy dự trữ năng lượng cần được kết nối với thiết bị đầu cuối NTC tại khối thiết bị đầu cuối tương ứng. Lỗi này xảy ra nếu NTC không được kết nối.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem thiết bị đầu cuối NTC có được kết nối đúng với máy dự trữ năng lượng không.

Chức năng DRMS của thiết bị lưu trữ năng lượng là gì?

Đó là chức năng cài lịch trình năng lượng. Khách hàng có thể thực hiện lịch trình điện thông qua mã quay số tương ứng của thiết bị cố định DRMS để giới hạn công suất đầu vào và đầu ra của lưới điện.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Không kết nối AC” ( Lỗi302 ) ?

Phân tích:

    Máy không kết nối dòng điện.

Giải pháp:

    Kiểm tra dây giữa dòng điện và máy có nối đúng không và có dây có đáng tin cậy không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “AC V vượt ngưỡng”/”AC F vượt ngưỡng” ( Lỗi300/Lỗi304 )

Phân tích:

    Máy dữ trữ năng lượng cài điện áp và tần số nguồn điện theo nguyên tắc an toàn của các quốc gia và vùng miền khác nhau. Khi điện áp/ tần số dòng điện được kết nối vượt mức theo nguyên tắc an toàn sẽ xảy ra lỗi này.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem điện áp/tần suất dòng điện có vượt giới hạn trên hoặc dưới của mức quy định hay không.Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Lỗi 418” ?

Phân tích:

    Các mẫu khác nhau của máy dự trữ năng lượng có các phiên bản phần cứng tương thích khác nhau. Lỗi này xẩy ra khi chương trình phần cứng bởi máy không tương thích.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem phần mềm của máy dự trữ năng lượng có đúng phiên bản, nếu không, bạn cần nhập đúng mã để giải quyết vấn đề.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “BMS COM lỗi” ( Lỗi500 ) ?

Phân tích:

    Ở chế độ ắc quy lithium, máy cần giao tiếp với ắc quy thông qua cáp lưới. Khi giao tiếp giữa ắc quy-ắc quy thất bại, máy sẽ hiển thị "BMS Lỗi COM".

Giải pháp:

    Kiểm tra xem dây giữa máy dự trữ năng lượng và ắc quy có bình thường không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Điện áp ắc quy thấp”/“Điện áp ắc quy cao” ( Lỗi502/Lỗi

Phân tích:

    Ở chế độ chì-axit, cần cài đặt giới hạn trên và dưới của điện áp ắc quy. Khi điện áp ắc quy vượt mức, lỗi này sẽ xảy ra.

Giải pháp:

    Giải quyết vấn đề bằng cách cài đặt mức điện áp ắc quy của máy dự trữ năng lượng.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Ắc quy đảo ngược” ( Lỗi505 ) ?

Phân tích:

    Các cực dương và cực âm của ắc quy cần phải tương ứng với các cực được đánh dấu trên máy, nếu không sẽ xảy ra lỗi kết nối ắc quy ngược.

Giải pháp:

    Kiemr tra xem cực dương và cực âm của ắc quy có bị ngược không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Ắc quy mở” ( Lỗi506 ) ?

Phân tích:

    Lỗi này xảy ra khi giao tiếp giữa máy và ắc quy diễn ra tốt ở chế độ ắc quy lithium nhưng ắc quy không được kết nối.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem cực dương và cực âm của ắc quy có được kết nối chắc chắn với máy không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ Cảnh báo 401” ?

Phân tích:

    Ba camera và một camera theo một số quy định an toàn cần được kết nối với đồng hồ điện khi chúng hoạt động bình thường và lỗi này xảy ra khi đồng hồ điện không được kết nối .

Giải pháp:

    Kiểm tra xem đồng hồ có được kết nay hoặc giao tiếp giữa đồng hồ và máy dự trữ năng lượng có bình thường không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ NTC MỞ” ?

Phân tích:

    Ở chế độ chì-axit, máy dự trữ năng lượng cần được kết nối với thiết bị đầu cuối NTC tại khối thiết bị đầu cuối tương ứng. Lỗi này xảy ra nếu NTC không được kết nối.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem thiết bị đầu cuối NTC có được kết nối đúng với máy dự trữ năng lượng không.

Chức năng DRMS của thiết bị lưu trữ năng lượng là gì?

Đó là chức năng cài lịch trình năng lượng. Khách hàng có thể thực hiện lịch trình điện thông qua mã quay số tương ứng của thiết bị cố định DRMS để giới hạn công suất đầu vào và đầu ra của lưới điện.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Không kết nối AC” ( Lỗi302 ) ?

Phân tích:

    Máy không kết nối dòng điện.

Giải pháp:

    Kiểm tra dây giữa dòng điện và máy có nối đúng không và có dây có đáng tin cậy không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “AC V vượt ngưỡng”/”AC F vượt ngưỡng” ( Lỗi300/Lỗi304 )

Phân tích:

    Máy dữ trữ năng lượng cài điện áp và tần số nguồn điện theo nguyên tắc an toàn của các quốc gia và vùng miền khác nhau. Khi điện áp/ tần số dòng điện được kết nối vượt mức theo nguyên tắc an toàn sẽ xảy ra lỗi này.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem điện áp/tần suất dòng điện có vượt giới hạn trên hoặc dưới của mức quy định hay không.Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Lỗi 418” ?

Phân tích:

    Các mẫu khác nhau của máy dự trữ năng lượng có các phiên bản phần cứng tương thích khác nhau. Lỗi này xẩy ra khi chương trình phần cứng bởi máy không tương thích.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem phần mềm của máy dự trữ năng lượng có đúng phiên bản, nếu không, bạn cần nhập đúng mã để giải quyết vấn đề.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “BMS COM lỗi” ( Lỗi500 ) ?

Phân tích:

    Ở chế độ ắc quy lithium, máy cần giao tiếp với ắc quy thông qua cáp lưới. Khi giao tiếp giữa ắc quy-ắc quy thất bại, máy sẽ hiển thị "BMS Lỗi COM".

Giải pháp:

    Kiểm tra xem dây giữa máy dự trữ năng lượng và ắc quy có bình thường không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Điện áp ắc quy thấp”/“Điện áp ắc quy cao” ( Lỗi502/Lỗi

Phân tích:

    Ở chế độ chì-axit, cần cài đặt giới hạn trên và dưới của điện áp ắc quy. Khi điện áp ắc quy vượt mức, lỗi này sẽ xảy ra.

Giải pháp:

    Giải quyết vấn đề bằng cách cài đặt mức điện áp ắc quy của máy dự trữ năng lượng.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Ắc quy đảo ngược” ( Lỗi505 ) ?

Phân tích:

    Các cực dương và cực âm của ắc quy cần phải tương ứng với các cực được đánh dấu trên máy, nếu không sẽ xảy ra lỗi kết nối ắc quy ngược.

Giải pháp:

    Kiemr tra xem cực dương và cực âm của ắc quy có bị ngược không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “Ắc quy mở” ( Lỗi506 ) ?

Phân tích:

    Lỗi này xảy ra khi giao tiếp giữa máy và ắc quy diễn ra tốt ở chế độ ắc quy lithium nhưng ắc quy không được kết nối.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem cực dương và cực âm của ắc quy có được kết nối chắc chắn với máy không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ Cảnh báo 401” ?

Phân tích:

    Ba camera và một camera theo một số quy định an toàn cần được kết nối với đồng hồ điện khi chúng hoạt động bình thường và lỗi này xảy ra khi đồng hồ điện không được kết nối .

Giải pháp:

    Kiểm tra xem đồng hồ có được kết nay hoặc giao tiếp giữa đồng hồ và máy dự trữ năng lượng có bình thường không.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ NTC MỞ” ?

Phân tích:

    Ở chế độ chì-axit, máy dự trữ năng lượng cần được kết nối với thiết bị đầu cuối NTC tại khối thiết bị đầu cuối tương ứng. Lỗi này xảy ra nếu NTC không được kết nối.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem thiết bị đầu cuối NTC có được kết nối đúng với máy dự trữ năng lượng không.

Chức năng DRMS của thiết bị lưu trữ năng lượng là gì?

Đó là chức năng cài lịch trình năng lượng. Khách hàng có thể thực hiện lịch trình điện thông qua mã quay số tương ứng của thiết bị cố định DRMS để giới hạn công suất đầu vào và đầu ra của lưới điện.

1

2

Chuyển đến
ĐĂNG KÝ THEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký ngay!

Đăng ký

Đăng ký thư điện tử Growatt

Nhập thông tin chi tiết của bạn dưới đây để nhận thông tin

*Nhập mã xác thực:

code
THEO CHÚNG TÔI

© Mọi quyền năng lượng mới Growatt được giữ gìn