logo

g52.jpg

Câu Hỏi Thường Gặp

Trang chủ > Hỗ Trợ > Câu Hỏi Thường Gặp

Bộ biến tần báo"Lỗi thông báo SPD (Cảnh báo 202)"

Phân tích

    Bộ biến tần GrowattSPD trên AC & DC bên. Nếu máy bị tăng áp hoặc sét đánh, nó sẽ giữ vai trò bảo vệ, khi đó thiết bị chống sét của máy sẽ hỏng và phát ra cảnh báo.

Giải pháp: 

    Lỗi của SPD sẽ không ảnh hưởng đến máy phát điện của bộ biến tần nhưng nó sẽ không mang lại lợi ích lâu dài cho hoạt động của bộ biến tần. Vì thế, khi lỗi xảy ra bạn cần liên hệ kỹ sư sau bán hàng của chúng tôi để giải quyết.


Bộ biến tần báo "Quạt bị lỗi (Cảnh báo 400)"

Phân tích: 

    Khi bộ biến tần báo lỗi này, cần kiểm tra xem quạt làm mát ở phía sau bộ biến tần có đang quay không. Nếu nó không quay, bạn dùng tác động bên ngoài để làm quay cánh quạt xem liệu có cải thiện tình trạng được không. Nếu có hiệu quả nghĩa là quạt bị kẹt bên trong hoặc có vấn đề với ổ trục và cần thay quạt.

Giải pháp: 

    Nếu đã xác định là vấn đề ở quạt, vui lòng thay nó ngay. Nếu đã thay tất cả quạt nhưng nó vấn không'hoạt động, có thể là có vấn đề với nguồn điện của quạt bên trong máy vui lòng liên hệ nhân viên sau bán hàng của chúng tôi để giải quyết.


Bộ biến tần báo"Lỗi thông báo SPD (Cảnh báo 202)"

Phân tích

    Bộ biến tần GrowattSPD trên AC & DC bên. Nếu máy bị tăng áp hoặc sét đánh, nó sẽ giữ vai trò bảo vệ, khi đó thiết bị chống sét của máy sẽ hỏng và phát ra cảnh báo.

Giải pháp: 

    Lỗi của SPD sẽ không ảnh hưởng đến máy phát điện của bộ biến tần nhưng nó sẽ không mang lại lợi ích lâu dài cho hoạt động của bộ biến tần. Vì thế, khi lỗi xảy ra bạn cần liên hệ kỹ sư sau bán hàng của chúng tôi để giải quyết.


Bộ biến tần báo "Quạt bị lỗi (Cảnh báo 400)"

Phân tích: 

    Khi bộ biến tần báo lỗi này, cần kiểm tra xem quạt làm mát ở phía sau bộ biến tần có đang quay không. Nếu nó không quay, bạn dùng tác động bên ngoài để làm quay cánh quạt xem liệu có cải thiện tình trạng được không. Nếu có hiệu quả nghĩa là quạt bị kẹt bên trong hoặc có vấn đề với ổ trục và cần thay quạt.

Giải pháp: 

    Nếu đã xác định là vấn đề ở quạt, vui lòng thay nó ngay. Nếu đã thay tất cả quạt nhưng nó vấn không'hoạt động, có thể là có vấn đề với nguồn điện của quạt bên trong máy vui lòng liên hệ nhân viên sau bán hàng của chúng tôi để giải quyết.


Bộ biến tần báo"Lỗi thông báo SPD (Cảnh báo 202)"

Phân tích

    Bộ biến tần GrowattSPD trên AC & DC bên. Nếu máy bị tăng áp hoặc sét đánh, nó sẽ giữ vai trò bảo vệ, khi đó thiết bị chống sét của máy sẽ hỏng và phát ra cảnh báo.

Giải pháp: 

    Lỗi của SPD sẽ không ảnh hưởng đến máy phát điện của bộ biến tần nhưng nó sẽ không mang lại lợi ích lâu dài cho hoạt động của bộ biến tần. Vì thế, khi lỗi xảy ra bạn cần liên hệ kỹ sư sau bán hàng của chúng tôi để giải quyết.


Bộ biến tần báo "Quạt bị lỗi (Cảnh báo 400)"

Phân tích: 

    Khi bộ biến tần báo lỗi này, cần kiểm tra xem quạt làm mát ở phía sau bộ biến tần có đang quay không. Nếu nó không quay, bạn dùng tác động bên ngoài để làm quay cánh quạt xem liệu có cải thiện tình trạng được không. Nếu có hiệu quả nghĩa là quạt bị kẹt bên trong hoặc có vấn đề với ổ trục và cần thay quạt.

Giải pháp: 

    Nếu đã xác định là vấn đề ở quạt, vui lòng thay nó ngay. Nếu đã thay tất cả quạt nhưng nó vấn không'hoạt động, có thể là có vấn đề với nguồn điện của quạt bên trong máy vui lòng liên hệ nhân viên sau bán hàng của chúng tôi để giải quyết.


Bộ biến tần báo"Lỗi thông báo SPD (Cảnh báo 202)"

Phân tích

    Bộ biến tần GrowattSPD trên AC & DC bên. Nếu máy bị tăng áp hoặc sét đánh, nó sẽ giữ vai trò bảo vệ, khi đó thiết bị chống sét của máy sẽ hỏng và phát ra cảnh báo.

Giải pháp: 

    Lỗi của SPD sẽ không ảnh hưởng đến máy phát điện của bộ biến tần nhưng nó sẽ không mang lại lợi ích lâu dài cho hoạt động của bộ biến tần. Vì thế, khi lỗi xảy ra bạn cần liên hệ kỹ sư sau bán hàng của chúng tôi để giải quyết.


Bộ biến tần báo "Quạt bị lỗi (Cảnh báo 400)"

Phân tích: 

    Khi bộ biến tần báo lỗi này, cần kiểm tra xem quạt làm mát ở phía sau bộ biến tần có đang quay không. Nếu nó không quay, bạn dùng tác động bên ngoài để làm quay cánh quạt xem liệu có cải thiện tình trạng được không. Nếu có hiệu quả nghĩa là quạt bị kẹt bên trong hoặc có vấn đề với ổ trục và cần thay quạt.

Giải pháp: 

    Nếu đã xác định là vấn đề ở quạt, vui lòng thay nó ngay. Nếu đã thay tất cả quạt nhưng nó vấn không'hoạt động, có thể là có vấn đề với nguồn điện của quạt bên trong máy vui lòng liên hệ nhân viên sau bán hàng của chúng tôi để giải quyết.


Bộ biến tần báo"Lỗi thông báo SPD (Cảnh báo 202)"

Phân tích

    Bộ biến tần GrowattSPD trên AC & DC bên. Nếu máy bị tăng áp hoặc sét đánh, nó sẽ giữ vai trò bảo vệ, khi đó thiết bị chống sét của máy sẽ hỏng và phát ra cảnh báo.

Giải pháp: 

    Lỗi của SPD sẽ không ảnh hưởng đến máy phát điện của bộ biến tần nhưng nó sẽ không mang lại lợi ích lâu dài cho hoạt động của bộ biến tần. Vì thế, khi lỗi xảy ra bạn cần liên hệ kỹ sư sau bán hàng của chúng tôi để giải quyết.


Bộ biến tần báo "Quạt bị lỗi (Cảnh báo 400)"

Phân tích: 

    Khi bộ biến tần báo lỗi này, cần kiểm tra xem quạt làm mát ở phía sau bộ biến tần có đang quay không. Nếu nó không quay, bạn dùng tác động bên ngoài để làm quay cánh quạt xem liệu có cải thiện tình trạng được không. Nếu có hiệu quả nghĩa là quạt bị kẹt bên trong hoặc có vấn đề với ổ trục và cần thay quạt.

Giải pháp: 

    Nếu đã xác định là vấn đề ở quạt, vui lòng thay nó ngay. Nếu đã thay tất cả quạt nhưng nó vấn không'hoạt động, có thể là có vấn đề với nguồn điện của quạt bên trong máy vui lòng liên hệ nhân viên sau bán hàng của chúng tôi để giải quyết.


1

2

Chuyển đến
ĐĂNG KÝ THEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký ngay!

Đăng ký

Đăng ký thư điện tử Growatt

Nhập thông tin chi tiết của bạn dưới đây để nhận thông tin

*Nhập mã xác thực:

code
THEO CHÚNG TÔI

© Mọi quyền năng lượng mới Growatt được giữ gìn