logo

g52.jpg

Câu Hỏi Thường Gặp

Trang chủ > Hỗ Trợ > Câu Hỏi Thường Gặp

Chức năng và phương pháp kết nối đồng hồ đôi của thiết bị lưu trữ năng lượng.

Máy chủ có thể kết nối đồng hồ đôi với máy dự trữ năng lượng theo nhu cầu sử dụng để điều khiển điện áp bộ biến tần và máy dự trữ năng lượng tương ứng. Cài đặt cụ thể là cài đặt "thay đổi Chế độ➡Đồng hồ➡Cảm biến" thông qua LCD, một đồng hồ được kết nối với"CT1/METER1" cổng và đồng hồ khác được kết nối với "485-1" hoặc "485-2" cổng.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ Quá tải!” ?

Phân tích:

    Máy dự trữ năng lượng dưới các MẪU khác nhau có giới hạn điện áp đầu ra khác nhau, và lỗi này xảy ra khi đầu ra máy bị quấ tải.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem tải của máy dự trữ năng lượng có vượt giới hạn trên không và giảm tải theo mức quy định của máy để giải quyết vấn đề.

Chức năng và phương pháp kết nối đồng hồ đôi của thiết bị lưu trữ năng lượng.

Máy chủ có thể kết nối đồng hồ đôi với máy dự trữ năng lượng theo nhu cầu sử dụng để điều khiển điện áp bộ biến tần và máy dự trữ năng lượng tương ứng. Cài đặt cụ thể là cài đặt "thay đổi Chế độ➡Đồng hồ➡Cảm biến" thông qua LCD, một đồng hồ được kết nối với"CT1/METER1" cổng và đồng hồ khác được kết nối với "485-1" hoặc "485-2" cổng.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ Quá tải!” ?

Phân tích:

    Máy dự trữ năng lượng dưới các MẪU khác nhau có giới hạn điện áp đầu ra khác nhau, và lỗi này xảy ra khi đầu ra máy bị quấ tải.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem tải của máy dự trữ năng lượng có vượt giới hạn trên không và giảm tải theo mức quy định của máy để giải quyết vấn đề.

Chức năng và phương pháp kết nối đồng hồ đôi của thiết bị lưu trữ năng lượng.

Máy chủ có thể kết nối đồng hồ đôi với máy dự trữ năng lượng theo nhu cầu sử dụng để điều khiển điện áp bộ biến tần và máy dự trữ năng lượng tương ứng. Cài đặt cụ thể là cài đặt "thay đổi Chế độ➡Đồng hồ➡Cảm biến" thông qua LCD, một đồng hồ được kết nối với"CT1/METER1" cổng và đồng hồ khác được kết nối với "485-1" hoặc "485-2" cổng.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ Quá tải!” ?

Phân tích:

    Máy dự trữ năng lượng dưới các MẪU khác nhau có giới hạn điện áp đầu ra khác nhau, và lỗi này xảy ra khi đầu ra máy bị quấ tải.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem tải của máy dự trữ năng lượng có vượt giới hạn trên không và giảm tải theo mức quy định của máy để giải quyết vấn đề.

Chức năng và phương pháp kết nối đồng hồ đôi của thiết bị lưu trữ năng lượng.

Máy chủ có thể kết nối đồng hồ đôi với máy dự trữ năng lượng theo nhu cầu sử dụng để điều khiển điện áp bộ biến tần và máy dự trữ năng lượng tương ứng. Cài đặt cụ thể là cài đặt "thay đổi Chế độ➡Đồng hồ➡Cảm biến" thông qua LCD, một đồng hồ được kết nối với"CT1/METER1" cổng và đồng hồ khác được kết nối với "485-1" hoặc "485-2" cổng.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ Quá tải!” ?

Phân tích:

    Máy dự trữ năng lượng dưới các MẪU khác nhau có giới hạn điện áp đầu ra khác nhau, và lỗi này xảy ra khi đầu ra máy bị quấ tải.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem tải của máy dự trữ năng lượng có vượt giới hạn trên không và giảm tải theo mức quy định của máy để giải quyết vấn đề.

Chức năng và phương pháp kết nối đồng hồ đôi của thiết bị lưu trữ năng lượng.

Máy chủ có thể kết nối đồng hồ đôi với máy dự trữ năng lượng theo nhu cầu sử dụng để điều khiển điện áp bộ biến tần và máy dự trữ năng lượng tương ứng. Cài đặt cụ thể là cài đặt "thay đổi Chế độ➡Đồng hồ➡Cảm biến" thông qua LCD, một đồng hồ được kết nối với"CT1/METER1" cổng và đồng hồ khác được kết nối với "485-1" hoặc "485-2" cổng.

Tại sao thiết bị lưu trữ năng lượng hiển thị “ Quá tải!” ?

Phân tích:

    Máy dự trữ năng lượng dưới các MẪU khác nhau có giới hạn điện áp đầu ra khác nhau, và lỗi này xảy ra khi đầu ra máy bị quấ tải.

Giải pháp:

    Kiểm tra xem tải của máy dự trữ năng lượng có vượt giới hạn trên không và giảm tải theo mức quy định của máy để giải quyết vấn đề.

1

2

Chuyển đến
ĐĂNG KÝ THEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký ngay!

Đăng ký

Đăng ký thư điện tử Growatt

Nhập thông tin chi tiết của bạn dưới đây để nhận thông tin

*Nhập mã xác thực:

code
THEO CHÚNG TÔI

© Mọi quyền năng lượng mới Growatt được giữ gìn